Проекти

 

Проект "Здраве за щастие"

     На 12 октомври 2009 г. стартира изпълнението на проекта „Здраве за щастие", който представлява мрежа от училищни клубове със здравна насоченост. Той бе спечелен от Сдружение „Равновесие", в партньорство с Община Бургас, Българско дружество за защита на птиците, ОУ "Васил Левски" - град Българово, ОУ „Христо Ботев" - квартал "Победа" и ОУ „Христо Ботев" - квартал Сарафово. Финансирането на проекта се извършва със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Основна негова цел е превенция на отпадането от училище чрез въвеждане на атрактивни извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към здравното образование.

     Специфичните цели на проекта предвиждат:
- Създаване на клубове „Здраве за щастие", насочени към подобряване на здравния статус и образователното ниво сред ромската общност;
- Ограничаване на агресивното поведение чрез включване в алтернативни природосъобразни дейности;
- Формиране на навици и умения за опазване на околната среда, за справяне с екстремни ситуации в природата.

    Основните дейности по проекта включват провеждане на обучения по подхода „Връстници обучават връстници", сформиране на клубове по здравно образование „Здраве за щастие" в трите споменати училища, клубове „Екология и туризъм" в трите училища, организиране на летен лагер и пролетно еко училище.

За периода от стартирането на проекта досега са изготвени графици за работа, обучителни и информационни материали. Неговото изпълнение ще продължи до 30.06.2010 г. Общият бюджет на проекта е 85 461,16 лв.

 

 

Проект "Матра"

 

Проект "Без звънец"


        През учебната 2009 - 2010 година учителите Радостина Тодорова, Елена Русенова, Светла Савова работиха по проект " Училище на две скорости", компонент 1 " Без звънец" към оперативната програма " Развитие на човешките ресурси".
       Целта им бе да се засили мотивацията за активно включване в образователния процес на деца от V клас, които срещат трудности при усвояване на учебния материал по математика и български език.