Електронни уроци

 

Изисквания за провеждане на външно оценяване в ІV, V, VІ и VІІ клас

 

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/orders/zapoved_uchebno_vreme.pdf

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/zapoved_vo.pdf

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/olympiad/position/2011n_bel_test-7kl.pdf

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/UIP_math_7kl_2011.pdf

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/UIP_BEL_7kl_2011.pdf


https://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/

Външно оценяване по Български език и литература  - VІІ клас  през учебната 2009/2010г.

Външно оценяване по Математика - VІІ клас през учебната 2009/2010г.

Външно оценяване по Културно - образователна област" Природни науки и екология"- VІІ клас през учебната 2009/2010г.

Тест по Математика - външно оценяване - ІV клас през учебната 2009/2010г.

Тест по Български език и литература - външно оценяване - ІV клас през учебната 2009/2010г.

Тест по Човекът и природата - външно оценяване - ІV клас през учебната 2009/2010г.