Бюджет

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ“ - БУРГАС

    кв.”Победа”- 8002    тел. 84-31-59, 84-26-37, 84-23-43

               ул.”Велека” №2                        veleka_02@abv.bg                  

 

 

21.01.2012 г.

 

           

        Уважаеми читатели,

        В изпълнение на чл. 49 и чл. 119 от Постановление № 367 на Министерския съвет (ДВ., бр. 106 от 30.12.2011 г.) ръководството на ОУ “Христо Ботев”, кв. Победа, гр. Бургас, предоставя на Вас, проявяващи интерес към проблемите на българското образование, годишен отчет за изпълнението на “Бюджет 2011”. Настоящият отчет беше представен и на вниманието на Общото събрание на колектива на ОУ “Христо Ботев” с Протокол №1 от 21.01.2012 г.

 

 

С уважение,

 

Михаил Харизанов

Директор